U heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop u, of een andere door de vervoerder aangewezen en door u aangewezen derde partij, de goederen fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons uw beslissing om dit contract te herroepen op de hoogte stellen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden). U kunt ons contactformulier gebruiken om uw verzoek door te geven, maar het is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
U kunt ons het modelformulier voor herroeping per e-mail sturen naar info @artprinta.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail). Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Effecten van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, zullen we het verschuldigde bedrag terugbetalen via dezelfde methode als uw eerste betaling, zodra we het artikel of de artikelen die u retourneert, hebben ontvangen en gecontroleerd. Aangezien onze producten op bestelling worden bedrukt, brengen we € 10.00 retourkosten in mindering op het totale restitutiebedrag. Houd er rekening mee dat dit tot 30 dagen kan duren vanaf de verzenddatum.


LET OP: ONZE KLANTENONDERSTEUNING ZAL EEN RETOURADRES AAN U COMMUNICEREN. STUUR GELIEVE UW BESTELLING NIET TERUG NAAR ONS ZAKELIJK ADRES, WANNEER WE GEEN WAREHOUSING CAPACITEITEN HEBBEN IN ONS ZAKENKANTOOR.


U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw mededeling heeft gedaan, de goederen terugsturen naar het adres dat wij u zullen meedelen onder de firmanaam "c / o Inverticum GmbH, München, Duitsland". terugtrekking van dit contract aan ons. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.