Privacybeleid

Gegevensprivacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Artprinta GmbH. 
Mitterstraßeweg 23
82064 Strasslach-Dingharting
Germany,


info@artprinta.com

We waarderen uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

 

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt bezocht, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de goede werking van de site te waarborgen en onze diensten te verbeteren. Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO, dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een correcte presentatie van ons aanbod als onderdeel van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een externe provider
In het kader van de verwerking namens ons, levert een derde partij ons de diensten van hosting en weergave van de website. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in de formulieren die voor dit doel in de online shop worden aangeboden, zoals hieronder beschreven, worden op zijn servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie heeft besloten een adequaat niveau van gegevensbescherming vast te stellen.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract of uw contact te verwerken en u de bestelling niet kunt voltooien of het contact kunt verzenden zonder hun informatie. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor contractverwerking en verwerking van uw vragen. Na volledige voltooiing van het contract worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt aangegeven dat u niet wenst dat uw gegevens worden verwerkt. U hebt uitdrukkelijk ingestemd met elk verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om alle gegevens verder te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan ​​en waarover we u in deze verklaring informeren.

3. Gegevensoverdracht

 Voor de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste rederij, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces kiest, geven wij de hier verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel door ons belaste betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst voor de verwerking van betalingen. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder registreren. Hiervoor geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.

Daarnaast maken wij gebruik van een extern voorraadbeheersysteem voor order- en contractafhandeling. De gegevensoverdracht of -verwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op de orderverwerking.

We maken gebruik van betalingsdienstaanbieders en verzenddienstverleners gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om het contract uit te voeren.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandels in de gevallen waarin zij de zending voor ons overnemen (dropshipment).

Gegevensoverdracht ten behoeve van leeftijdsverificatie Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, bieden wij een betrouwbare service door gebruik te maken van een betrouwbare In overeenstemming met een uitgebreide procedure met persoonlijke identiteit en leeftijdsverificatie, zal de klant ervoor zorgen dat hij de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. Hiervoor wordt op onze website de SCHUFA IdentitätsCheck gebruikt. Deze service wordt geleverd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Om de vereiste minimumleeftijd te waarborgen, worden individuele persoonsgegevens (bijv. naam, adres en geboortedatum) aan SCHUFA Holding AG doorgegeven. Vervolgens wordt een zogenaamde identiteitscontrole met Q-bit uitgevoerd, die positief is beoordeeld door de Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen in de Media (KJM) ten behoeve van leeftijdsverificatie. 6 alinea. 1 zin 1 lit. 1 f DSGVO ter vrijwaring van onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, bij het verkrijgen van een aanbod dat in overeenstemming is met de bescherming van minderjarigen, evenals bij het waarborgen van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen.
Hierbij vindt geen kredietbeoordeling plaats.

Na volledige voltooiing van het contract en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, verwijderd, tenzij u de intentie daartoe uitdrukt. U hebt uitdrukkelijk ingestemd met elk verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om alle gegevens verder te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan ​​en waarover we u in deze verklaring informeren.

Gegevensoverdracht aan incassobureaus Voor de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b DSGVO, dragen wij uw gegevens over aan een bevoegd incassobureau, als onze betalingsvordering ondanks eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering direct door het incassobureau geïncasseerd. Bovendien dient het doorgeven van onze gegevens ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersend zijn in het kader van een belangenafweging, bij de effectieve bewering of afdwinging van onze betalingsvordering in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Gegevensoverdracht naar aanbieders van valuta-omzetters Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in dat derden uw IP-adres kunnen verwerken om uw locatie te bepalen met het oog op het omrekenen van valuta. U stemt er ook mee in dat die valuta wordt opgeslagen in een sessiecookie in uw browser (een tijdelijke cookie die automatisch wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit). We doen dit zodat de geselecteerde valuta geselecteerd en consistent blijft tijdens het browsen op onze website, zodat de prijzen kunnen worden omgerekend naar uw lokale valuta.

4. E-mailnieuwsbrief en postreclame

E-mailreclame met abonnement op de nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen wij de hier vereiste of apart door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. een DSGVO.

Aanmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of via een link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres uit de ontvangerslijst verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hebt hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u een e-mail te sturen op basis van § 7 Abs. 3 UWG stuurt regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds gekochte, uit ons assortiment per e-mail. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, bij een reclamebenadering van onze klanten.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of via een daartoe voorziene link in de reclamemail, zonder dat hiervoor andere kosten dan de basistarieven ontstaan.

De nieuwsbrief wordt verzonden als onderdeel van een verwerking namens ons door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Advertentie plaatsen en uw recht van bezwaar

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersend zijn in het kader van een afwijking van belangen, in een reclamebenadering van onze klanten in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

De reclamemailings worden in het kader van de verwerking namens ons verzorgd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon.

5. Gegevensgebruik voor betalingsverwerking

Identiteits- en Bonitätsprüfung bij Auswahl von Klarna Payment services Als u kiest voor de betaaldiensten van Klarnas, vragen wij uw toestemming volgens art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. een DSGVO dat we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna üuuml;fung kunnen doorgeven. In Duitsland zijn de in Klarnas genoemde kredietbureaus Gegevensbeschermingsverklaring kan worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles.

Klarna zal de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruiken om een ​​weloverwogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar onderstaande contactgegevens. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, ook tegen Klarna.

6. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag vindt u in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geplaatst en dat u individueel kunt beslissen of u deze al dan niet accepteert, of cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser dat u vertelt hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer ™
Safari ™
Chrome ™
Firefox ™
Opera ™


Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Deze website maakt ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie in het kader van Google Analytics (zie hieronder), waarmee uw browser kan worden herkend bij het bezoeken van andere websites. De door de cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt verkleind door IP-anonimisering op deze website te activeren voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verwijderd door een server van Google in de VS. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden anonieme IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Na het doel en het einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. Google Ireland Limited, een bedrijf geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, biedt Google DoubleClick aan. (www.google.de).
Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Voor onder het Privacy Shield gecertificeerde bedrijven is op basis van de afspraken tussen de Verenigde Staten, de Europese Commissie en Zwitserland een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgelegd.

U kunt hiermee de DoubleClick-cookie uitschakelen Link. Daarnaast kunt u zich laten informeren op Digital Advertising Alliance over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor maken. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geplaatst en individueel kunt beslissen of u deze accepteert, of cookies voor specifieke doeleinden al dan niet accepteert. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor webpagina-analyse. De webanalysedienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verwijderd door een server van Google in de VS. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden anonieme IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Zodra het doel waarvoor Google Analytics wordt gebruikt, is komen te vervallen en Google Analytics niet meer door ons wordt gebruikt, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. Als informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics deze informatie in de toekomst op deze website registreert. Er wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Daarnaast maakt deze website gebruik van Google Signals. Dit is een uitbreidingsfunctie van Google Analytics die zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk maakt. Dit betekent dat als uw apparaten met internettoegang zijn gekoppeld aan uw Google-account, Google rapporten kan genereren over gebruikspatronen (met name gebruikersnummers van verschillende apparaten), zelfs als u van apparaat verandert. Google gebruikt hiervoor gegevens voor zover u de instelling "gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account hebt geactiveerd.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO, die overheersen in het kader van een belangenafweging.
Een verwerking van persoonsgegevens vindt in dit verband niet door ons plaats, wij ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signalen.
U kunt te allen tijde "gepersonaliseerde advertenties" instellen in uw Google-account 'disable', en dus in tegenspraak met een opname door Google Signals.

Gebruik van etracker voor webanalyse
Voor de analyse van webpagina's worden op deze website automatisch gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com), waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke, afzonderlijk te geven toestemming. De in dit verband verzamelde gegevens worden verwijderd nadat we het gebruik van eTracker voor het beoogde doel hebben gestaakt en aan het einde van het gebruik. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst door op deze link te klikken Klik.

Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. 

Gebruik van econda voor webanalyse
Voor de analyse van webpagina's worden op deze website automatisch gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van econda GmbH (www.econda.de), waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke, afzonderlijk te geven toestemming. De in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd nadat het doel waarvoor econda is verzameld is beëindigd en het gebruik van econda door ons is beëindigd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst door op deze link te klikken Klik.

Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Webtrekk voor webanalyse
Voor webpagina-analyse worden op deze website automatisch gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van Webtrekk GmbH, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke, afzonderlijk te geven toestemming. De in dit kader verzamelde gegevens worden na het doel en einde van het gebruik van Webtrekk door ons verwijderd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst door op te klikken Link. Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Matomo voor webanalyse
Voor webpagina-analyse worden met behulp van de webanalysesoftware Matomo (https://matomo.org), een dienst van de provider InnoCraft Ltd., wanneer een pagina wordt bezocht, van waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke, afzonderlijk te geven toestemming. Na het doel en het einde van het gebruik van Matomo door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. Alle gegevens die in het kader van de hierboven beschreven website-analyse worden verwerkt, worden op onze servers verwerkt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met ingang van de toekomst door de onderstaande instructies te volgen.
Bezwaar:

Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Matomo voor webanalyse
Voor webpagina-analyse worden met behulp van de webanalysesoftware Matomo (https://matomo.org), een dienst van de provider InnoCraft Ltd., wanneer een pagina wordt bezocht, van waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke, afzonderlijk te geven toestemming. Nadat we Matomo niet meer gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd door Innocraft Ltd, de aanbieder op wiens servers de gegevensverwerking plaatsvindt, die zijn hoofdkantoor heeft in Nieuw-Zeeland. Voor dit land heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit afgegeven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met ingang van de toekomst door de onderstaande instructies te volgen.
Bezwaar:
Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie op uw terminal geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. 

7. Onlinemarketing

Google Ads Remarketing
Üvia Google Ads adverteren wij voor deze website zowel in de zoekresultaten van Google als op de websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt de zogenaamde remarketingcookie door Google geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Na het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee heeft ingestemd dat Google uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u op internet ziet te personaliseren. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepenlijsten samen te stellen en te definiëren voor grootschalige remarketing. Google koppelt uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).
Voor zover informatie wordt verzonden naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

Hiermee kunt u de remarketingcookie uitschakelen link. Daarnaast kunt u zich laten informeren op Digital Advertising Alliance over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor maken.

BingAds-remarketing
Over BingAds adverteren wij voor deze website in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op de websites van derden. Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Nadat we het gebruik van BingAds Remarketing voor het doel waarvoor het bedoeld is hebben gestaakt en het gebruik ervan hebben gestaakt, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

BingAds is een aanbieding van Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

Hiermee kunt u de remarketingcookie uitschakelen link. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance voor meer informatie over het gebruik van cookies en om uw instellingen te wijzigen. 

Retargeting van AdRoll via onze reclamepartner AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland adverteren wij voor deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt hiervoor automatisch een cookie van deze aanbieders of hun partners geplaatst, die op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO in het kader van een belangenafweging. Nadat we het gebruik van AdRoll Retargeting voor het doel waarvoor het bedoeld is, hebben gestaakt en het gebruik ervan hebben gestaakt, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

U kunt de Retargeting-cookie deactiveren door op een van de volgende links te klikken: https://app.adroll.com/optout/safari

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de Pagina uitschakelen van het Network Advertising Initiative.

 

Affilinet-partnerprogramma
Onze website neemt deel aan het Affilinet Affiliate Programma. Dit wordt aangeboden door AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn (hierna "affilinet"). Dit is een zogenaamd affiliate-systeem waarbij personen die bij affilinet zijn geregistreerd (inclusief "uitgevers") de producten of diensten van de zogenaamde "adverteerders" op hun websites adverteren met behulp van advertentiemedia.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimalisatie en commerciële exploitatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f) DSGVO.
Met behulp van cookies kan affilinet de voortgang van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder dat u op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens het product hebt besteld via het affiliate partnerprogramma.
U kunt het plaatsen van cookies door onze contractpartners of onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Meer informatie over gegevensverwerking bij affilinet vindt u hier hier.

Amazon-partnerprogramma
Onze website neemt deel aan het Amazon Affiliate Programma. Dit wordt aangeboden door Amazon Europe Core S.à rl (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (hierna "Amazon"). Dit is een zogenaamd affiliate systeem, dat is ontworpen om websites een medium te bieden, waarmee voor het plaatsen van advertenties en links naar Amazon een vergoeding van advertentiekosten kan worden verdiend. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij het optimaliseren en commercieel exploiteren van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. f) DSGVO.
Door middel van cookies kan Amazon de voortgang van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder bijhouden dat u op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens het product bij Amazon hebt besteld. U kunt het plaatsen van cookies door onze contractpartners of onze website te allen tijde voorkomen door middel van een passende instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Meer informatie over gegevensverwerking bij Amazon vindt u hier hier.

Live-Chat-tool Zendesk
Als u de Live-Chat-Tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) door ons verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de beantwoording van uw vraag in het kader van contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve en verbeterde klantcommunicatie in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De gegevens worden dan gewist. In het kader van de verwerking namens ons, levert de externe provider Zendesk, Inc. ons de diensten die nodig zijn om de live chat-tool te leveren. Alle gegevens die tijdens het gebruik van de chattool worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt.
Zendesk, Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

Live-Chat-Tool Gebruikersvriendelijk
Als u de Live-Chat-Tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) door ons verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor het beantwoorden van uw verzoek in het kader van contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve en verbeterde klantcommunicatie in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De gegevens worden dan gewist. Als onderdeel van de verwerking namens ons, levert de externe provider Userlike ons de diensten die nodig zijn om de live chat-tool te bieden. Alle gegevens die tijdens het gebruik van de chattool worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt.

Google Maps Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd volgens de wetten van Ierland met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod en een gemakkelijke bereikbaarheid van onze vestigingen in overeenstemming met art. 6 lid. 1 zin 1 lit. 1 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG). f) DSGVO.
Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres en locatiegegevens. Op deze gegevensverwerking hebben wij geen invloed.
Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
Om de Google Maps-service te deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen, moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Kopen Google Reviews. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 DSGVO, die u kunt inzien hier

Bing Maps
Deze website maakt gebruik van Bing Maps om geografische informatie visueel weer te geven of om een ​​routeplanner aan te bieden. Bing Maps wordt beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna: Microsoft). Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod van producten en diensten, evenals een gemakkelijke toegang tot onze vestigingen in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. f) DSGVO.
Bij het gebruik van Bing Maps verzendt of verwerkt Microsoft gegevens over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres. De website-exploitant heeft geen invloed op deze gegevensverwerking.
Microsoft is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
Om de Bing Maps-service te deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Microsoft te voorkomen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. Bing Maps kan in dit geval niet of slechts beperkt worden gebruikt.
Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft vindt u hier hier. De gebruiksvoorwaarden van Bing Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.

Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam gebruiken we de Google reCAPTCHA-service in de context van sommige formulieren op deze webpagina. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd volgens de wetten van Ierland en met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door een handmatige invoer te controleren, voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik kan maken op de website. Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO, dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en bij een vlotte weergave van onze online aanwezigheid in het kader van een afwijking van belangen.

Google reCAPTCHA gebruikt een in de website ingebedde code, een zogenaamd JavaScript, om methodes te monitoren die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.
Er is geen lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de door JavaScript of de cookie gegenereerde gegevens (waaronder uw IP-adres) die betrekking hebben op uw gebruik van de website en deze gegevens door Google verwerkt, door de uitvoering van JavaScript of het plaatsen van cookies in uw browserinstellingen te voorkomen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden hier.

Google Fonts
Op deze website is de scriptcode „Google Fonts“ ingebed. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd volgens de wetten van Ierland en gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een uniforme weergave van de inhoud op onze website in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. f) DSGVO in het kader van belangenverstrengeling. Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de servers van Google. Als gevolg hiervan wordt Google zich ervan bewust dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de Privacyverklaring van Google.

Adobe Typekit Op deze website is de scriptcode „Adobe Typekit“ van het bedrijf Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (hierna: Adobe) opgenomen. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een uniforme weergave van de inhoud op onze website in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. f) DSGVO in het kader van belangenverstrengeling. Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de Adobe-servers. Hierdoor wordt Adobe zich ervan bewust dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Adobe is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
Meer informatie over gegevensverwerking met Adobe Typekit vindt u in de Privacyverklaring van Adobe.

8. Sociale media

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, AddThis

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken gebruikt.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende provider (eventueel in de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk toewijzen. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld op de "Vind ik leuk"- of de "Delen"-knop drukt, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. 1f DSGVO.

in het kader van een belangenafweging.

YouTube-video-plug-ins
Deze website bevat inhoud van derden. Deze inhoud wordt geleverd door Google ("provider"). YouTube is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

De geavanceerde privacy-instelling van YouTube is ingeschakeld voor video's op onze site. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's dient om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, te beschermen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Vimeo-video-plug-ins
Op deze webpagina is inhoud van derde aanbieders samengevoegd. Deze inhoud wordt geleverd door Vimeo LLC ("aanbieder"). De integratie van Videso dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, bij een optimale marketing van ons aanbod conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f DSGVO. Vimeo wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS ("Vimeo").
Vimeo's trackingtool Google Analytics wordt automatisch geïntegreerd in video's die op onze site zijn opgenomen. Op de instellingen van de tracking en de hier verzamelde analyseresultaten hebben wij geen invloed en kunnen deze ook niet inzien. Daarnaast worden er web beacons geplaatst op de embedding van Vimeo video's door websitebezoekers.

Om te voorkomen dat Google Analytics Tracking Cookies worden ingesteld, kunt u het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor geëigende instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken> om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals een bereikbaarheid en uw rechten en instellingen in dit verband voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieders:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://privacy.xing.com/

https://vimeo.com/privacy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel in de betreffende dienst koppelen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij de betreffende dienst afmelden. U kunt ook voorkomen dat de plug-ins volledig worden geladen met add-ons voor uw browser, bijv. met de scriptblocker „NoScript'.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. We informeren daar over onze producten en lopende speciale acties.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw eindapparaat gebruikt. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen. Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 verlicht. f., dit dient het volgende doel DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Als u door de respectieve exploitanten van sociale media-platforms om toestemming voor gegevensverwerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking art. 6 lid. 1 verlicht. een DSGVO / Duitse AVG.


Als de bovengenoemde socialemediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. Dit gaat terug op het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat van het betreffende bedrijf kan worden bekeken hier.
De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals een bereikbaarheid en uw gerelateerde rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, in het bijzonder bezwaren (opt-out), verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen via

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen in overeenstemming met art. 26 DSGVO, waartoe u toegang heeft hier te bekijken.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina (informatie over inzichtengegevens) vindt u hier hier.

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Tegenstrijdigheid (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

9. Het verzenden van beoordelingsherinneringen via e-mail

Herwaarderingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 S. 1 lit. a DSGVO, ügeven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.de) om u een evaluatieherinnering per e-mail te sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of rechtstreeks naar Trusted Shops.

 Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a DSGVO, zullen we uw e-mailadres gebruiken als herinnering om een ​​evaluatie van uw bestelling in te dienen via het door ons gebruikte evaluatiesysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon.

10. Contactgegevens en uw rechten

 Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

• op grond van art. 15 DSGVO het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daarin gespecificeerd;
• op grond van art. 15 AVG. 16 DSGVO het recht om onverwijld correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te eisen;
• in overeenstemming met art. DSGVO het recht om de annulering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, tenzij verdere verwerking
- met het oog op de uitoefening van het recht op vrijheid van mening en informatie
- om aan uw verplichtingen te voldoen; (b) - om redenen van algemeen belang of voor het indienen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen
die nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
- om redenen van algemeen belang of
- voor het indienen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen
volgens art. 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
- de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
- de verwerking is onwettig, maar u voldoet niet aan de resolutie ervan. Wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig voor de bewering, uitoefening of verdediging van uw rechten, of < wij hebben ze nodig in overeenstemming met art. 21 DSGVO bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking;
• op grond van art. 20 DSGVO het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, leesbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen in overeenstemming met art. 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u gegevens wilt corrigeren, beperken of verwijderen of uw toestemming of bezwaar tegen het gebruik van bepaalde gegevens wilt intrekken, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon. 

Recht op bezwaar
Voor zover wij verantwoordelijk zijn voor de bescherming van onze belangen in het kader van een belangenafweging

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij daarvoor dwingende redenen kunnen aanvoeren; dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd met het oog op direct marketing. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.


Privacy Statement gemaakt met de Trusted Shops Juridische copywriter in samenwerking met Wilde Flexoren Solmecke Advocaten.