Privacy policy

Gegevens privacy beleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Artprinta GmbH. 
Mitterstraßeweg 23
82064 Strasslach-Dingharting
Germany,


info@artprinta.com

We stellen uw interesse in onze online winkel op prijs. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

 

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt geopend, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende informatie bevat. provider (toegangsgegevens) en documenteert de toegang.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de goede werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Overeenkomstig art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO, dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een correcte presentatie van ons aanbod als onderdeel van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
In het kader van de verwerking namens ons, biedt een externe leverancier ons de diensten voor hosting en weergave van de website. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online winkel, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op haar servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie heeft besloten een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat in deze gevallen we de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contactpersoon te verwerken en u de bestelling niet kunt voltooien of de contactpersoon niet kunt sturen zonder hun informatie. Welke gegevens worden verzameld, is te zien aan de respectievelijke invoerformulieren.

We gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. b DSGVO voor contractverwerking en verwerking van uw vragen. Na volledige voltooiing van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en worden ze verwijderd na het verstrijken van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u expliciet heeft aangegeven dat u niet wilt dat uw gegevens worden verwerkt. voor elk verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan wettelijk is toegestaan ​​en waarover we u informeren in deze verklaring.

3. Gegevensoverdracht

 Voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. b DSGVO, we geven uw gegevens door aan de rederij die belast is met de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u kiest in het bestelproces, zullen wij de hier verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling die belast is met de betaling en eventuele betalingsdienstaanbieders in opdracht van ons of naar de geselecteerde betalingsdienst voor het verwerken van betalingen. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens registreren bij de betalingsdienstaanbieder. Hiervoor is de privacyverklaring van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

We gebruiken ook een extern voorraadbeheersysteem voor order- en contractverwerking. De gegevensoverdracht of verwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op orderverwerking.

We gebruiken betalingsdienstaanbieders en verzendserviceproviders in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandels in de gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping).

Gegevensoverdracht voor leeftijdsverificatie Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, bieden wij een betrouwbare service door het gebruik van een betrouwbare In overeenstemming met een uitgebreide procedure met betrekking tot persoonlijke identiteit en leeftijdsverificatie, zal de klant ervoor zorgen dat hij de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. Hiervoor wordt op onze website de SCHUFA IdentitätsCheck gebruikt. Deze dienst wordt geleverd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Om de vereiste minimumleeftijd te garanderen, worden individuele persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres en geboortedatum) doorgegeven aan SCHUFA Holding AG. Vervolgens wordt een zogenaamde identiteitscontrole met Q-bit uitgevoerd, die positief is beoordeeld door de Commissie voor de bescherming van minderjarigen in de media (KJM) met het oog op leeftijdsverificatie. 6 para. 1 zin 1 verlicht. 1 f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, bij het veiligstellen van een aanbod dat in overeenstemming is met de bescherming van minderjarigen en bij het waarborgen van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen.
Hierbij vindt geen kredietbeoordeling plaats.

Na volledige voltooiing van het contract en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, zullen uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, worden verwijderd, tenzij u uw intentie uitdrukt om dit te doen. behouden ons het recht voor om alle gegevens te gebruiken die verder zijn toegestaan ​​door de wet en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Gegevensoverdracht aan incassobedrijven Voor de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. b DSGVO, we geven uw gegevens door aan een geautoriseerd incassobedrijf als onze betalingsaanvraag ondanks eerdere aanmaning niet is afgehandeld. In dit geval wordt de schuld rechtstreeks geïnd door het incassobureau. Bovendien dient het doorgeven van onze gegevens om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen bij de effectieve bevestiging of handhaving van onze betalingsaanvraag in overeenstemming met art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO.

Gegevensoverdracht naar providers van valutaconversie Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat derden uw IP-adres verwerken, om uw locatie te bepalen met het oog op valutaconversie. U gaat er ook mee akkoord dat die valuta wordt opgeslagen in een sessiecookie in uw browser (een tijdelijke cookie die automatisch wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit). We doen dit om ervoor te zorgen dat de geselecteerde valuta geselecteerd en consistent blijft tijdens het browsen op onze website, zodat de prijzen kunnen worden omgezet naar uw lokale valuta.

4. E-mailnieuwsbrief en reclame per post

E-mailreclame met abonnement op de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen we de hier vereiste gegevens of afzonderlijk door u meegedeelde gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. een DSGVO.

Inschrijven op de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of via een link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen we uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover we zullen informeren u in deze verklaring.

E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht op bezwaar
Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u een e-mail te sturen op basis van § 7 Abs. 3 UWG stuurt regelmatig per e-mail aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds gekochte, uit ons assortiment. Dit dient om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen in een advertentiebenadering voor onze klanten.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of via een daarvoor bestemde link in de reclamemail, zonder andere kosten dan de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden als onderdeel van een verwerking door een serviceprovider naar wie we uw e-mailadres doorsturen. Deze serviceprovider is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Plaats advertenties en uw recht op bezwaar

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te verzenden. Dit dient om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een afwijking van belangen, te beschermen in een reclamebenadering van onze klanten in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO.

De reclamemailings worden in het kader van de verwerking namens ons geleverd door een serviceprovider aan wie we uw gegevens voor dit doel doorsturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon.

5. Gegevensgebruik voor betalingsverwerking

Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Klarna Betalingsdiensten Als u kiest voor de betaaldiensten van Klarnas, vragen wij uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. een DSGVO dat we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole kunnen doorgeven aan Klarna üuuml; fung. In Duitsland worden de kredietagentschappen genoemd in Klarnas Gegevensbeschermingsverklaring kan worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles.

Klarna zal de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling gebruiken om een ​​weloverwogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Als gevolg hiervan kunnen we u mogelijk bepaalde betalingsopties niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken, ook tegen Klarna.

6. Cookies en webanalyse

Om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken wij zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie verwijderd, dus na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag vinden in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert of niet, of cookies accepteert in bepaalde gevallen of in het algemeen. Elke browser verschilt in de manier waarop hij cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser waarin staat hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browsers via de volgende links:

Internet Explorer ™
Safari ™
Chrome ™
Firefox ™
Opera ™


Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Deze website maakt ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie in het kader van Google Analytics (zie hieronder), waardoor uw browser kan worden herkend bij het bezoeken van andere websites. De automatisch door de cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt gereduceerd door IP-anonimisering op deze website te activeren vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verwijderd van een Google-server in de Verenigde Staten. Het anonieme IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit aan te bieden. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Na het doel en het einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, biedt Google DoubleClick aan. (www.google.de).
Wanneer informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield, wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld op basis van de overeenkomsten tussen de Verenigde Staten, de Europese Commissie en Zwitserland.

Hiermee kunt u de DoubleClick-cookie uitschakelen Link. Daarnaast kunt u zich informeren op Digital Advertising Alliance over het plaatsen van cookies en hier instellingen voor maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geplaatst en individueel kunt beslissen of u ze accepteert of dat u cookies accepteert voor specifieke doeleinden of niet. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor analyse van webpagina's. De webanalyseservice wordt geleverd door Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht, gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verwijderd van een Google-server in de Verenigde Staten. Het anonieme IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Zodra het doel waarvoor Google Analytics wordt gebruikt is opgehouden en Google Analytics niet langer door ons wordt gebruikt, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. Als informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics deze informatie in de toekomst op deze website vastlegt. Een opt-out-cookie wordt op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Daarnaast gebruikt deze website Google Signals. Dit is een uitbreidingsfunctie van Google Analytics die zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk maakt. Dit betekent dat als uw apparaten met internetverbinding zijn gekoppeld aan uw Google-account, Google rapporten kan genereren over gebruikspatronen (met name gebruikersnummers tussen apparaten), zelfs als u van apparaat verandert. Google gebruikt gegevens voor dit doel voor zover u de instelling 'gepersonaliseerde advertenties' in uw Google-account heeft geactiveerd.
Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO, die de boventoon voeren in het kader van een belangenafweging.
Een verwerking van persoonsgegevens vindt in dit opzicht niet door ons plaats, wij ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.
U kunt op elk moment 'gepersonaliseerde advertenties' instellen in uw Google-account 'disable', en zijn dus in tegenspraak met een opname door Google Signals.

Gebruik van etracker voor webanalyse
Voor analyse van webpagina's worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen op deze website met behulp van technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com), waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met pseudoniemen. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming afzonderlijk te worden gegeven. De gegevens die in deze context worden verzameld, worden verwijderd nadat we het gebruik van eTracker voor het beoogde doel hebben stopgezet en aan het einde van het gebruik. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met ingang van de toekomst door op deze link te klikken Klik.

Na uw bezwaar wordt er een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. 

Gebruik van econda voor webanalyse
Voor analyse van webpagina's worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen op deze website met behulp van technologieën van econda GmbH (www.econda.de), waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met pseudoniemen. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming afzonderlijk te worden gegeven. De in dit verband verzamelde gegevens worden verwijderd nadat het doel waarvoor econda is verzameld is beëindigd en het gebruik van econda door ons is beëindigd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met ingang van de toekomst door op deze link te klikken Klik.

Na uw bezwaar wordt er een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Webtrekk voor webanalyse
Voor analyse van webpagina's worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen op deze website met behulp van technologieën van Webtrekk GmbH, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming afzonderlijk te worden gegeven. De in dit verband verzamelde gegevens worden na het doel en het einde van het gebruik van Webtrekk door ons verwijderd. U kunt te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door op te klikken Link. Na uw bezwaar wordt er een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Matomo voor webanalyse
Voor analyse van webpagina's worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen op deze website met behulp van de webanalysesoftware Matomo (https://matomo.org), een service van de aanbieder InnoCraft Ltd., wanneer een pagina wordt bezocht, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met pseudoniemen. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming afzonderlijk te worden gegeven. Na het doel en het einde van het gebruik van Matomo door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. Alle gegevens die worden verwerkt in het kader van de hierboven beschreven website-analyse, worden verwerkt op onze servers. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met ingang van de toekomst door de onderstaande instructies te volgen.
Bezwaar:

Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Matomo voor webanalyse
Voor analyse van webpagina's worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen op deze website met behulp van de webanalysesoftware Matomo (https://matomo.org), een service van de aanbieder InnoCraft Ltd., wanneer een pagina wordt bezocht, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met pseudoniemen. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming afzonderlijk te worden gegeven. Nadat we hebben opgehouden Matomo te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd door Innocraft Ltd, de provider op wiens servers de gegevensverwerking plaatsvindt, met het hoofdkantoor in Nieuw-Zeeland. Voor dit land heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit genomen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met ingang van de toekomst door de onderstaande instructies te volgen.
Bezwaar:
Na uw bezwaar wordt er een opt-out-cookie op uw terminal geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. 

7. Online marketing

Google Ads Remarketing
Üvia Google Ads adverteren we deze website zowel in de zoekresultaten van Google als op de websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt de zogenaamde remarketingcookie ingesteld door Google, die automatisch op interesses gebaseerd adverteren mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Na het doel en het einde van het gebruik van Google Ads-remarketing door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee heeft ingestemd dat Google uw web- en app-browsergeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u op internet ziet te personaliseren. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd tijdens uw bezoek aan onze website, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor grootschalige remarketing samen te stellen en te definiëren. Google koppelt uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).
Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Hiermee kunt u de remarketingcookie uitschakelen link. Daarnaast kunt u zich informeren op Digital Advertising Alliance over het plaatsen van cookies en hier instellingen voor maken.

BingAds-remarketing
Over BingAds adverteren we deze website in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden. Voor dit doel wordt automatisch een cookie geplaatst wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesses gebaseerd adverteren mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Nadat we het gebruik van BingAds Remarketing hebben stopgezet voor het doel waarvoor het is bedoeld en het gebruik ervan hebben stopgezet, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

BingAds is een aanbieding van Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Hiermee kunt u de remarketingcookie uitschakelen link. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance voor meer informatie over het gebruik van cookies en om uw instellingen te wijzigen. 

Retargeting van AdRoll via onze advertentiepartner AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland adverteren we deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt hiervoor automatisch een cookie van deze providers of hun partners geplaatst, die op interesses gebaseerd adverteren mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Nadat we het gebruik van AdRoll Retargeting hebben stopgezet voor het doel waarvoor het is bedoeld en het gebruik ervan hebben stopgezet, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

U kunt de Retargeting-cookie deactiveren door op een van de volgende links te klikken: https://app.adroll.com/optout/safari

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de in te stellen Schakel pagina uit van het Network Advertising Initiative.

 

Affilinet Affiliate-programma
Onze website neemt deel aan het Affilinet Affiliate-programma. Dit wordt aangeboden door AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin (hierna "affilinet"). Dit is een zogenaamd affiliate-systeem waarbij personen die bij affilinet zijn geregistreerd (inclusief "uitgevers") op hun websites reclame maken voor de producten of diensten van de zogenaamde "adverteerders" met behulp van advertentiemedia.
Dit dient om onze legitieme belangen bij de optimalisatie en commerciële exploitatie van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 verlicht. f) DSGVO.
Met behulp van cookies kan affilinet de voortgang van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder dat u op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens het product hebt besteld via het partnerprogramma.
U kunt het plaatsen van cookies door onze contractuele partners of onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Meer informatie over gegevensverwerking bij affilinet is te vinden hier.

Amazon-partnerprogramma
Onze website neemt deel aan het Amazon Affiliate-programma. Dit wordt aangeboden door Amazon Europe Core S.à rl (Société à responsabilité limitée), Rue Plaetis 5, L-2338 Luxemburg (hierna "Amazon"). Dit is een zogenaamd affiliate-systeem, dat is ontworpen om een ​​medium te bieden voor websites, waarmee door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon een vergoeding van advertentiekosten kan worden verdiend. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij het optimaliseren en commercieel exploiteren van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 verlicht. f) DSGVO.
Door middel van cookies kan Amazon de voortgang van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder bijhouden dat u op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens het product op Amazon hebt besteld. U kunt het plaatsen van cookies door onze contractuele partners of onze website te allen tijde voorkomen door middel van een geschikte instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Meer informatie over gegevensverwerking bij Amazon is te vinden hier.

Live-Chat-tool Zendesk
Als u de Live-Chat-Tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) door ons verwerkt in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. b DSGVO om uw vraag te beantwoorden in het kader van contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze legitieme belangen te beschermen in effectieve en verbeterde communicatie met klanten in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De gegevens worden dan verwijderd. In het kader van de verwerking namens ons, biedt de externe leverancier Zendesk, Inc. ons de services die nodig zijn om de livechat-tool te leveren. Alle gegevens die tijdens het gebruik van de chat-tool worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt.
Zendesk, Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Live-Chat-Tool Gebruikersvriendelijk
Als u de Live-Chat-Tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) door ons verwerkt in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. b DSGVO voor het beantwoorden van uw verzoek in het kader van contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze legitieme belangen te beschermen in effectieve en verbeterde communicatie met klanten in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De gegevens worden dan verwijderd. Als onderdeel van de verwerking namens ons, biedt de externe provider Userlike ons de services die nodig zijn om de livechat-tool te leveren. Alle gegevens die tijdens het gebruik van de chat-tool worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt.

Google Maps Deze website gebruikt Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder de Ierse wetgeving met zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en gemakkelijke toegang tot onze locaties in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 Zin 1 verlicht. 1 van de German Stock Corporation Act (AktG). f) DSGVO.
Wanneer Google Maps wordt gebruikt, verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres en de locatiegegevens. Op deze gegevensverwerking hebben wij geen invloed.
Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
Om de Google Maps-service te deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 DSGVO, die u kunt bekijken hier

Bing Maps
Deze website gebruikt Bing Maps om geografische informatie visueel weer te geven of om een ​​routeplanner te bieden. Bing Maps wordt beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna: Microsoft). Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons assortiment van producten en diensten, evenals gemakkelijke toegang tot onze locaties in overeenstemming met Art. 6 para. 1 verlicht. f) DSGVO.
Bij het gebruik van Bing Maps verzendt of verwerkt Microsoft gegevens over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres. De websitebeheerder heeft geen invloed op deze gegevensverwerking.
Microsoft is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
Om de Bing Maps-service te deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Microsoft te voorkomen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kunnen Bing-kaarten niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft is te vinden Kwaliteitsbeleid. De gebruiksvoorwaarden van Bing Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.

Google reCAPTCHA
Met het oog op bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam gebruiken we de Google reCAPTCHA-service in de context van sommige formulieren op deze webpagina. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder de Ierse wetgeving en gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door een handmatige invoer te controleren, voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik maakt van de website. Overeenkomstig art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO, dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen in de bescherming van onze website tegen misbruik en in een vlotte presentatie van onze online aanwezigheid in het kader van een afwijking van belangen.

Google reCAPTCHA gebruikt een in de website ingesloten code, een zogenaamde JavaScript, om methoden te monitoren die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA.
Er wordt niet gelezen of opgeslagen in de invoervelden van het betreffende formulier.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de door JavaScript of de cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de uitvoering van JavaScript of het plaatsen van cookies in uw browserinstellingen te voorkomen . Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden hier.

Google Fonts
Op deze website is de scriptcode „Google Fonts“ ingebed. Google Fonts is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder de Ierse wetgeving en gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 verlicht. f) DSGVO in het kader van een belangenafwijking. Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die je gebruikt en de Google-servers. Als gevolg hiervan wordt Google zich ervan bewust dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
Wanneer informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de Privacyverklaring van Google.

Adobe Typekit De scriptcode „Adobe Typekit“ van het bedrijf Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, VS (hierna: Adobe) is op deze website opgenomen. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 verlicht. f) DSGVO in het kader van een belangenafwijking. In deze context wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de Adobe-servers. Hierdoor wordt Adobe zich ervan bewust dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Adobe is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan bekeken worden Kwaliteitsbeleid. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
Meer informatie over gegevensverwerking met Adobe Typekit is te vinden in de Privacyverklaring van Adobe.

8. Sociale media

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, AddThis

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins („plug-ins“) van sociale netwerken gebruikt.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de providers de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze website heeft aangeroepen, zelfs als u geen profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser verzonden rechtstreeks naar een server van de betreffende provider (mogelijk in de VS) en daar opgeslagen. Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de providers het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw profiel in het desbetreffende sociale netwerk toewijzen. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop „Vind ik leuk“ of „Delen“ te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd in het sociale netwerk en daar weergegeven aan uw contacten. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. 1 v DSGVO.

in het kader van een belangenafwijking.

YouTube-video-plug-ins
Deze website bevat inhoud van derden. Deze inhoud wordt geleverd door Google ("provider"). YouTube is een service van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

De geavanceerde privacy-instelling van YouTube is ingeschakeld voor video's op onze site. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's dient om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen in een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. f DSGVO.

Vimeo-video-plug-ins
Op deze webpagina wordt de inhoud van derde aanbieders samengevoegd. Deze inhoud wordt geleverd door Vimeo LLC ("provider"). De integratie van Videso dient om onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, te beschermen in een optimale marketing van ons aanbod overeenkomstig Art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. f DSGVO. Vimeo wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA ("Vimeo").
Vimeo's trackingtool Google Analytics wordt automatisch geïntegreerd in video's die op onze site zijn opgenomen. We hebben geen invloed op de instellingen van de tracking en de hier verzamelde analyseresultaten en kunnen ze ook niet bekijken. Daarnaast worden door websitebezoekers webbakens geplaatst op de inbedding van Vimeo-video's.

Om te voorkomen dat Google Analytics-trackingcookies worden ingesteld, kunt u het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken> om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's, evenals een bereikbaarheid en uw rechten en instellingen in dit verband voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieders:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://privacy.xing.com/

https://vimeo.com/privacy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in de betreffende dienst koppelen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij de betreffende dienst afmelden. U kunt ook voorkomen dat de plug-ins volledig worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblokkering „NoScript'.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms zorgt voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerde partijen. We informeren daar over onze producten en lopende speciale acties.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Met behulp van pseudoniemen worden uit deze gegevens zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij jouw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw eindapparaat gebruikt. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen. Overeenkomstig art. 6 para. 1 verlicht. f., dit dient het volgende doel DSGVO om onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerde partijen. Als u door de respectievelijke exploitanten van sociale-mediaplatforms wordt gevraagd om hun toestemming voor gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de wettelijke basis voor gegevensverwerking Art. 6 Par. 1 verlicht. een DSGVO / Duitse GDPR.


Als de bovengenoemde socialemediaplatforms hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de Verenigde Staten genomen. Dit gaat terug op het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het desbetreffende bedrijf kan worden bekeken Kwaliteitsbeleid.
De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's, evenals een bereikbaarheid en uw gerelateerde rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, in het bijzonder bezwaren (opt-out), verwijzen wij u naar de onderstaande gekoppelde gegevensbescherming informatie van de providers. Als je hier nog hulp bij nodig hebt, kun je contact met ons opnemen via

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken conform Art. 26 DSGVO, waartoe u toegang heeft Kwaliteitsbeleid te bekijken.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina (informatie over inzichtsgegevens) is te vinden Kwaliteitsbeleid.

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Tegenstrijdigheid (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

9. Herinneringen voor beoordelingen verzenden via e-mail

Herwaarderingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 Paragraaf 1 S. 1 verlicht. a DSGVO, wij bezorgen uw e-mailadres aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.de) om u per e-mail een evaluatieherinnering te sturen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of rechtstreeks naar Trusted Shops.

 Als u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven conform Art. 6 Par. 1 S. 1 verlicht. een DSGVO, we zullen uw e-mailadres gebruiken als herinnering om een ​​evaluatie van uw bestelling in te dienen via het evaluatiesysteem dat door ons wordt gebruikt. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon.

10. Contactgegevens en uw rechten

 Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

• volgens art. 15 DSGVO het recht om informatie te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens voor zover daarin is gespecificeerd;
• volgens art. 15 DSGVO. 16 DSGVO het recht om onverwijld de correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen;
• in overeenstemming met Art. DSGVO heeft het recht om de annulering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij verdere verwerking
- met het oog op de uitoefening van het recht op vrijheid van mening en informatie
- om aan uw verplichtingen te voldoen; (b) - om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, uitvoeren of verdedigen van juridische claims
die nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
- om redenen van algemeen belang of
- voor het doen gelden, uitvoeren of verdedigen van juridische claims
volgens Art. 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
- de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
- de verwerking is onwettig, maar u voldoet niet aan de resolutie. we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u heeft ze wel nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van uw rechten, of <we hebben ze nodig in overeenstemming met art. 21 DSGVO heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
• volgens art. 20 DSGVO het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, leesbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen in overeenstemming met Art. 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplek of van ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u gegevens wilt corrigeren, beperken of verwijderen of uw toestemming of bezwaar tegen het gebruik van bepaalde gegevens wilt intrekken, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze afdruk. 

Recht op bezwaar
Voor zover wij verantwoordelijk zijn voor de behartiging van onze belangen in het kader van een belangenafweging

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende redenen kunnen geven om dit te doen; Dit is niet van toepassing als de verwerking wordt uitgevoerd met het oog op direct marketing. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder.


Privacy Statement gemaakt met de Trusted Shops Juridische copywriter in samenwerking met Wilde Flexoren Solmecke Advocaten.