Algemene voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden van Artprinta.com

1. Reikwijdte

Voor alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers gelden onderstaande voorwaarden.

Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoon die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Tegen ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid hiervan van de hand gewezen; ze worden pas onderdeel van het contract als we er uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractpartner, sluiten van contract

Het verkoopcontract wordt gesloten met Oliver Germek.

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw ingevoerde gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst, met behulp van de correctiehulpmiddelen die hier in het bestelproces worden aangeboden en uitgelegd. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling vindt direct na het verzenden van de bestelling per e-mail plaats.

Wanneer het contract met ons tot stand komt, hangt af van de door u gekozen betaalmethode:

Facturering en financiering via Klarna
Wij accepteren uw bestelling door een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te sturen of door de goederen binnen twee dagen te leveren.

Apple Pay
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Apple. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan Apple bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen we Apple om de betalingstransactie te starten en uw aanbod te accepteren.

Kredietkaart
Bij het plaatsen van uw bestelling voert u uw creditcardgegevens in en voert de creditcardmaatschappij een autorisatiecontrole uit. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch gestart en uw creditcard belast wanneer de bestelling is geplaatst. Het contract komt met ons tot stand op het moment dat de creditcard wordt belast.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten en daarmee uw aanbod te accepteren.

Google Pay
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Google. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan Google bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel verzoeken wij Google om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

Amazon Pay Tijdens het bestelproces wordt u nog voordat het bestelproces in onze onlineshop is voltooid, doorgestuurd naar de website van de online provider Amazon. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betaalmethode selecteren en de betalingsopdracht aan Amazon bevestigen. U wordt vervolgens doorgestuurd naar onze online shop waar u het bestelproces kunt voltooien. Na het plaatsen van de bestelling vragen we Amazon om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De beschikbare talen voor het sluiten van het contract zijn Duits en Engels.

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de aangegeven productprijzen kunnen verzendkosten van toepassing zijn. Meer informatie over eventuele verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van de goederen is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

In onze winkel kunt u kiezen uit de volgende betaalmethoden:

Kredietkaart
Bij het plaatsen van de bestelling geeft u uw creditcardgegevens op. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch verwerkt en van uw kaart afgeschreven.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen we PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch verwerkt door PayPal. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Apple Pay Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken waarbij serviceprovider Apple is geregistreerd, de Apple Pay-functie hebben geactiveerd, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling verwerkt. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Pay Om het factuurbedrag via Google Pay te kunnen betalen, moet u bij de serviceprovider Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, u met uw toegangsgegevens identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Amazon Pay Tijdens het bestelproces wordt u nog voordat het bestelproces in onze onlineshop is voltooid, doorgestuurd naar de website van de online provider Amazon. Om het bestelproces via Amazon te voltooien en het factuurbedrag te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren en legitimeren met uw toegangsgegevens. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betaalmethode selecteren, het gebruik van uw gegevens door Amazon en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U wordt vervolgens doorgestuurd naar onze online shop waar u het bestelproces kunt voltooien. Direct nadat de bestelling is geplaatst, verzoeken we Amazon om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch verwerkt door Amazon. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Aankoop op rekening en financiering via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u aankoop op rekening en aankoop op afbetaling als betalingsopties aan. Houd er rekening mee dat Klarna-factuur en Klarna-termijnaankoop alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna aankoop op afbetaling
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totale bedrag (maar minimaal € 6.95). Meer informatie over Klarna Koop op Afbetaling inclusief de Algemene Voorwaarden en de Europese Consumentenkredieten vindt u hier hier.

Klarna-rekening
Bij aankopen op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. U vindt de volledige voorwaarden voor aankoop op rekening hier.

6. Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsinstructie. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn betaald. U mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale gang van zaken doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien, worden ons vooraf overgedragen ter hoogte van het factuurbedrag, ongeacht de combinatie of vermenging van de gereserveerde goederen met een nieuw artikel, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

8. Transportschuif

Voor consumenten geldt: als goederen worden geleverd met duidelijke transportproblemen, dient u dergelijke fouten zo snel mogelijk bij de bezorger te melden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. De afwikkeling van een klacht of het tot stand brengen van contact heeft geen enkele gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

9. Garantie en waarborgen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheidswet van toepassing.
Als gebruikte goederen door consumenten worden gekocht, geldt het volgende: als het defect optreedt na een jaar na levering van de goederen, zijn claims wegens gebreken uitgesloten. Mängel die binnen een jaar na levering van de goederen optreedt, kan binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden geclaimd.
Voor ondernemers bedraagt ​​de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de risico-overgang. Gebruikte goederen worden verkocht met uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.
Alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in de overeenkomst zijn opgenomen, gelden als afspraken met betrekking tot de kwaliteit van de goederen met ondernemers; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien het geleverde artikel gebrekkig is, zullen wij de ondernemer in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie geven door het gebrek te verhelpen (vervolgverbetering) of door een gebrekvrij artikel te leveren (vervangende levering).
De voorgaande beperkingen en tijdslimieten zijn niet van toepassing op claims gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten; In geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en frauduleuze bedoelingen; in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de contractant regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
• in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen
• voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid wordt gedekt.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: info@artprinta.com

10. Hechting

Fü;voor claims gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk in geval van letsel aan leven, ledematen of andere schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten;In geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• in geval van toezeggingen van garantie, indien overeengekomen, of
• of het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid is opengesteld.
In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de uitvoering essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en voor de naleving waarvan de contractpartner verplicht is om regelmatig daarop te vertrouwen; Indien de contractant het recht heeft hierop regelmatig te vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid van het bedrag beperkt tot de te voorziene schade op het moment van het sluiten van het contract, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.
Alle andere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.

11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat u kunt vinden hier. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor consumentenbescherming.

12. Slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Als u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.


Voorwaarden gemaakt met de Trusted Shops Juridische copywriter in samenwerking met Wilde Flexoren Solmecke Advocaten.

----

 

Aanvullende en algemene voorwaarden

Overzicht
Deze website wordt beheerd door Artprinta. Op de hele site verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar Artprinta. Artprinta biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op de hoogte van uw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons, je bezighouden met onze "Service" en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( "Terms of Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of via een hyperlink beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of medewerkers van de inhoud.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang zoekt tot of gebruik maakt van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website zoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige webwinkel zijn eveneens onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. Wij behouden ons het recht voor om te verwerken, te wijzigen of te vervangen van een deel van deze Servicevoorwaarden door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of gedurende het gebruik van de Dienst, de wetten van jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht).
Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
Je begrijpt dat jouw informatie (creditcardgegevens niet inbegrepen) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan betreffen, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
Je gaat ermee akkoord om niets te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of van enig contact op de website via welke de Dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of als de enige basis worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor jouw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om dit te dien. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij behouden ons het recht om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of intrekking van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kan uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen voorzien in beperkte hoeveelheden te hebben en zijn onderhevig ruilen of retourneren alleen volgens onze Retourenbeleid.
We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op jouw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten kunnen op elk moment zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product op elk moment beëindigen. Een aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door jou gekochte of verkregen materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE
We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen jou hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere gegevens, waaronder jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata te updaten, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en contact met je opnemen als dat nodig is.

Voor meer details kun je ons Retourenbeleid raadplegen.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS
Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn op geen enkele aansprakelijkheid voor hetgeen voortvloeit uit of in verband met jouw gebruik van optionele instrumenten van derden.
Elk gebruik door jou van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier (s), en deze goedkeurt.
We kunnen, in de toekomst, ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (met inbegrip van, de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde content, producten en diensten die via onze service aangeboden zijn kunnen materialen van derden bevatten.
Links naar een derde-partij op deze site kunnen je naar de websites van derden leiden die niet direct aan ons aangesloten zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige materialen van derden of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig beleid en praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9- GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Indien je, op ons verzoek, ons bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of je zonder ons verzoek ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), dan ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, jouw opmerkingen die je naar ons hebt gestuurd kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te bewaren; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Jouw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt beheerd door ons Privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid op de website

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst typefouten, onjuistheden of omissies bevatten, die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies, te corrigeren en om bestellingen te wijzigen, te actualiseren of te annuleren indien gegevens op de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update of verversingsdatum toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven om uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c ) aan een internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (d) te schenden of ons intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om, mishandeling, belediging treiteren , kwaad, belasteren, laster, kleineren, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) te uploaden of zenden virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die wordt of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) te verzamelen of bijhouden van de persoonlijke informatie van anderen; (i) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen, of schrapen; (j) voor elke obscene of immorele doeleinden, of (k) te verstoren of te omzeilen de echtheidskenmerken van de Service of gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We kunnen niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn.
U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd kunnen we de service voor onbepaalde tijd verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat hiermee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service is op eigen risico. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons) verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
In geen geval zal Artprinta, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiehouders zijn aansprakelijk voor enige schade, verlies, aanspraak of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook , met inbegrip van, zonder beperking winst, verlies van inkomsten, verloren spaargelden, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strenge aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn verkregen met gebruikmaking van de dienst, of voor andere aanspraken die op een of andere manier betrekking hebben op uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in een inhoud of verlies of schade soort aangegaan als gevolg van het gebruik van de dienst of inhoud (of product) geplaatst, overgebracht of anderszins ter beschikking gesteld via de dienst, ook al wordt geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in dergelijke staten of jurisdicties niet toelaten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING
U stemt ermee in om schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen Artprinta en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrij van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden is bepaald te zijn onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de niet-afdwingbaar deel wordt geacht te worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden dienst, wordt deze vaststelling geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 - OPZEGGING
De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen voorafgaand aan de beëindigingsdatum opgelopen gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons beëindigd. U mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of als u niet langer onze site gebruikt.
Als in onze enige oordeel het is u niet gelukt, of we vermoeden dat het is u niet gelukt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, wij kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen boven tot en met de datum van beëindiging, en / of op grond hiervan kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze Diensten (of een gedeelte daarvan).

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het mislukking bij ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of te dwingen zal geen verklaring van afstand zijn van dit recht of deze bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Terms of Service).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opstelling partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services aanbieden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Duitse wetgeving.

ARTIKEL 19 - WIJZIGING SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te werken, te wijzigen of te vervangen een deel van deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de dienst naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

ARTIKEL 20 - CONTACT INFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u ons sturen via info @artprinta.com.